นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 15 คน
 วันนี้ 613 คน
 เมื่อวานนี้ 645 คน
 สัปดาห์นี้ 3,634 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,467 คน
 เดือนนี้ 8,723 คน
 เดือนที่ผ่านมา 12,944 คน
 ทั้งหมด 1,386,905 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา 4/6/2557 เปิดอ่าน 478
ด่วนมาก ชมรมปลัดฯ ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 3/6/2557 เปิดอ่าน 146
ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการจัดอบรม 3/6/2557 เปิดอ่าน 140
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 29/5/2557 เปิดอ่าน 691
ด่วนมาก ชมรมปลัดอบต.ขอเชิญสมาชิก ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรมเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมปทุมดี อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 26/5/2557 เปิดอ่าน 204
ด่วนที่สุด ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม แจ้งเลื่อนการประชุม 23/5/2557 เปิดอ่าน 192
(ด่วนมาก) ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรม ร่วมประชุม ในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอบต.ท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม 21/5/2557 เปิดอ่าน 176
ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิธีงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 22/5/2557 เปิดอ่าน 686
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 16/5/2557 เปิดอ่าน 660
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 18/5/2557 เปิดอ่าน 493
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่าย ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด 14/5/2557 เปิดอ่าน 239
ด่วน!! ชมรม อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญนายก/ปลัด อบต.ทุกตำบล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมสภา อบจ.นครพนม ชั้น ๓ 14/5/2557 เปิดอ่าน 176
แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.จังหวัดนครพนม(Core team) ประจำปี 2557 12/5/2557 เปิดอ่าน 477
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2557 เมือวันที่ 30 เมษายน 2557 12/5/2557 เปิดอ่าน 506
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4-2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 1/5/2557 เปิดอ่าน 887
ด่วนที่สุด ชมรมปลัดอบต.จ.นครพนม ขอเชิญสมาชิกชมรม ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรมเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 1/5/2557 เปิดอ่าน 182
อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลต่างสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (โทรศัพท์สำนักงาน ๐๔๒ ๐๕๑๐๖๑) แก้ไขประกาศ ข้อ ๒. เพิ่มเอกสารแนบ 30/4/2557 เปิดอ่าน 541
ขอเชิญประชุม เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ชุดที่ ๕ (วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗) 24/4/2557 เปิดอ่าน 266
คำสั่งและการแก้ไขคำสั่งให้บุคลากรครูศูนย์ฯได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ 18/4/2557 เปิดอ่าน 1338
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 11/4/2557 เปิดอ่าน 784
ทั้งหมด 390 รายการ 2 / 20