นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 13 คน
 วันนี้ 101 คน
 เมื่อวานนี้ 349 คน
 สัปดาห์นี้ 2,111 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,283 คน
 เดือนนี้ 4,174 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,392 คน
 ทั้งหมด 1,582,578 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 8
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 6
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 8
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 7
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 7
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 8
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 (จ่ายชาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 7
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 (จ่ายขาดสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 7
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) 18/1/2559 เปิดอ่าน 74
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18/1/2559 เปิดอ่าน 46
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18/1/2559 เปิดอ่าน 40
ผลการพิจารณาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดนครพนม 6/1/2559 เปิดอ่าน 197
สนง.ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. 5/1/2559 เปิดอ่าน 163
สนง.ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล อปท. 5/1/2559 เปิดอ่าน 192
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 30/12/2558 เปิดอ่าน 350
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 30/12/2558 เปิดอ่าน 342
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุประปา 28/12/2558 เปิดอ่าน 73
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย ประจำปี 2559 24/12/2558 เปิดอ่าน 94
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม 23/12/2558 เปิดอ่าน 107
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 23/12/2558 เปิดอ่าน 742
ทั้งหมด 544 รายการ 2 / 28