นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 4 คน
 วันนี้ 495 คน
 เมื่อวานนี้ 521 คน
 สัปดาห์นี้ 2,507 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,516 คน
 เดือนนี้ 7,428 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,804 คน
 ทั้งหมด 1,340,271 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ประกาศกลุ่มออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง การปันผลให้แก่สมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗ 15/1/2557 เปิดอ่าน 348
สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปึ 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 14/1/2557 เปิดอ่าน 128
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8/1/2557 เปิดอ่าน 127
ขอเชิญปลัด อบต. ประชุมซักซ้อมการคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายบริหารฯ วันที่ ๙ มค.๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม อบต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม 8/1/2557 เปิดอ่าน 363
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.56 7/1/2557 เปิดอ่าน 628
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6/1/2557 เปิดอ่าน 446
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 27/12/2556 เปิดอ่าน 734
สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ซักซ้อมการปรับเงินเดือนตามวุฒิ 1 ม.ค.55 25/12/2556 เปิดอ่าน 1293
ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมนายก อบต.และปลัด อบต.ทุกตำบลในจังหวัดนครพนม ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุม อบจ.นครพนม ชั้น ๓ 24/12/2556 เปิดอ่าน 138
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) 23/12/2556 เปิดอ่าน 328
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) 23/12/2556 เปิดอ่าน 230
ตัวอย่าง คำสั่งแก้ไขเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (เพิ่มเติมเอกสาร) 17/12/2556 เปิดอ่าน 3814
ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมนายก อบต.ทุกตำบลในจังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ 13/12/2556 เปิดอ่าน 149
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ(ฉบับที่ 3) 11/12/2556 เปิดอ่าน 1928
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 11/12/2556 เปิดอ่าน 531
ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (๑๓ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม อบต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม) 11/12/2556 เปิดอ่าน 881
สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) ๒๙ ธ.ค.๕๖-๔ ม.ค.๕๗(๕วัน ๔คืน) 9/12/2556 เปิดอ่าน 111
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 28/11/2556 เปิดอ่าน 1329
สมาคมกีฬายิงปืน กองร้อย ตชด.๒๓๖ นครพนม "เปิดอบรมยิงปืน รุ่นที่ ๔" เสาร์ที่ ๗ ธ.ค. ๕๖ 26/11/2556 เปิดอ่าน 149
ประกาศสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 21/11/2556 เปิดอ่าน 1231
ทั้งหมด 353 รายการ 2 / 18