นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 119 คน
 เมื่อวานนี้ 437 คน
 สัปดาห์นี้ 2,538 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,838 คน
 เดือนนี้ 556 คน
 เดือนที่ผ่านมา 3,939 คน
 ทั้งหมด 1,119,772 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 7/4/2559 เปิดอ่าน 553
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุริน 5/4/2559 เปิดอ่าน 135
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ปลดล็อคการจ่ายขาดเงินสะสมและการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. ภายหลังการระงับกระบวนการบริหารงานบุคคลชั่วคราว" 30/3/2559 เปิดอ่าน 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางขายทอดตลาดรถกระเช้าเอนกประสงค์ 15/3/2559 เปิดอ่าน 252
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 29/2/2559 เปิดอ่าน 591
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 10/2/2559 เปิดอ่าน 116
สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 10/2/2559 เปิดอ่าน 109
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย 9/2/2559 เปิดอ่าน 88
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ?การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น กับ รัฐธรรมนูญฉบับใหม 8/2/2559 เปิดอ่าน 81
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4/2/2559 เปิดอ่าน 74
สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการอบรม ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 5/2/2559 เปิดอ่าน 70
ประกาศรายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ชุดที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ 4/2/2559 เปิดอ่าน 117
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 1/2/2559 เปิดอ่าน 384
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา"หลักสูตรการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง(Broadband)และการดำเนินการทางวินัย"ระหว่าง10-12 มี.ค.59 ณ รร.ฟอร์จูนริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 27/1/2559 เปิดอ่าน 587
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 26/1/2559 เปิดอ่าน 265
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 82
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 49
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 92
ทั้งหมด 568 รายการ 2 / 29