นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 12 คน
 เมื่อวานนี้ 358 คน
 สัปดาห์นี้ 2,299 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,201 คน
 เดือนนี้ 7,961 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,204 คน
 ทั้งหมด 1,615,252 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 10/2/2559 เปิดอ่าน 104
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย 9/2/2559 เปิดอ่าน 79
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ?การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น กับ รัฐธรรมนูญฉบับใหม 8/2/2559 เปิดอ่าน 75
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4/2/2559 เปิดอ่าน 67
สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการอบรม ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 5/2/2559 เปิดอ่าน 63
ประกาศรายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ชุดที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ 4/2/2559 เปิดอ่าน 101
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 1/2/2559 เปิดอ่าน 365
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา"หลักสูตรการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง(Broadband)และการดำเนินการทางวินัย"ระหว่าง10-12 มี.ค.59 ณ รร.ฟอร์จูนริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 27/1/2559 เปิดอ่าน 577
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 26/1/2559 เปิดอ่าน 253
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 72
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 25/1/2559 เปิดอ่าน 41
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 81
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 12 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 32
ราคากลาง โครงปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 47
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 10 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 26
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 36
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 30
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25/1/2559 เปิดอ่าน 23
ทั้งหมด 562 รายการ 2 / 29