นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 14 คน
 เมื่อวานนี้ 123 คน
 สัปดาห์นี้ 1,901 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,193 คน
 เดือนนี้ 724 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,169 คน
 ทั้งหมด 1,487,771 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 30/1/2558 เปิดอ่าน 486
อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 26/1/2558 เปิดอ่าน 366
อบต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 26/1/2558 เปิดอ่าน 315
ชมรม อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญคณะกรรมการชมรมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมสภา อบจ.นครพนม ชั้น ๓ 26/1/2558 เปิดอ่าน 73
กองทุนสัจจะออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 26/1/2558 เปิดอ่าน 87
ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ขอเชิญนายก อบต.ทุกตำบลในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม 20/1/2558 เปิดอ่าน 98
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน "การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และการปฏิรูปท้องถิ่นไทย" ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์วิว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 20/1/2558 เปิดอ่าน 168
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 13/1/2558 เปิดอ่าน 459
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2557 เมือวันที่ 26 ธ.ค.2557 7/1/2558 เปิดอ่าน 642
ประกาศ อบต.บ้านกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลาง หมู่๔ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 6/1/2558 เปิดอ่าน 62
ขอเชิญผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ชุดที่ ๕ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 5/1/2558 เปิดอ่าน 135
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 29/12/2557 เปิดอ่าน 679
ด่วนที่สุด สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพองค์ความรู้ทางวินัยประจำปี ๒ 26/12/2557 เปิดอ่าน 363
ด่วนที่สุด ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญกรรมการชมรม เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมอบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 12/12/2557 เปิดอ่าน 213
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 11/12/2557 เปิดอ่าน 573
ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพองค์ความรู้ทางวินัย ประจำปี ๒๕๕๘" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เทนรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย 8/12/2557 เปิดอ่าน 306
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 1/12/2557 เปิดอ่าน 766
อบต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา 27/11/2557 เปิดอ่าน 367
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 19/11/2557 เปิดอ่าน 197
การบรรยาย "กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปรับเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิน" 19/11/2557 เปิดอ่าน 547
ทั้งหมด 451 รายการ 2 / 23