นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 6 คน
 วันนี้ 43 คน
 เมื่อวานนี้ 440 คน
 สัปดาห์นี้ 2,879 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,704 คน
 เดือนนี้ 8,131 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,659 คน
 ทั้งหมด 1,215,919 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

   
ค่าตอบแทนและงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานจ้างเสียชีวิต

เรียน ท่านปลัดวรพจน์ที่เคารพอย่างสูง

กรณีที่ พนง.จ้างทั่วไป เสียชีวิต (หลังเวลาปฏิบัติราชการ) สามารถจ่ายค่าตอบแทนและเงินช่วยเหลือพิเศษใดได้บ้างค่ะ ตอนนี้ยังไม่ทำการเบิกจ่ายใด จึงขอนำเรียนปรึกษาท่านปลัด ดังต่อไปนี้

1. เสียชีวิต 30 ธ.ค. 54 ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือน ธ.ค. 5,340 + 1,500 (ค่าครองชีพ)

2. ให้ได้รับเงินช่วยพิเศษ จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนก่อนวันถึงแก่ความตาย คือ 5,340 X 3 = 16,020 บาท (ตามประกาศ ก.อบต.จ.นพ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล พนง.จ้าง ของ อบต. ข้อ 72 และให้จ่ายแก่บุคคล ตาม ข้อ 75

ถูกต้องหรือไม่ค่ะ และพนง.จ้าง มีสิทธิหรือสวัสดิการอื่นใดอีกหรือไม่คะ  จึงขอนำเรียนปรึกษาท่านปลัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

โดยเบญจพร 21 มีนาคม 2555 13:33:41
   

1. เนื่องจากเดือน ธ.ค.มี 31 วัน ดังนั้นให้คำนวณจ่ายจ่าตอบแทนรายเดือนและค่าครองชีพเพียง 30 วัน(จ่ายถึงวันเสียชีวิต)

2. ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษสามเท่า

โดย ป.บ้านกลาง 23 มีนาคม 2555 11:36:55
|