นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 14 คน
 วันนี้ 74 คน
 เมื่อวานนี้ 463 คน
 สัปดาห์นี้ 2,579 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,735 คน
 เดือนนี้ 10,423 คน
 เดือนที่ผ่านมา 11,266 คน
 ทั้งหมด 1,239,681 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

   
ค่าตอบแทนและงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานจ้างเสียชีวิต

เรียน ท่านปลัดวรพจน์ที่เคารพอย่างสูง

กรณีที่ พนง.จ้างทั่วไป เสียชีวิต (หลังเวลาปฏิบัติราชการ) สามารถจ่ายค่าตอบแทนและเงินช่วยเหลือพิเศษใดได้บ้างค่ะ ตอนนี้ยังไม่ทำการเบิกจ่ายใด จึงขอนำเรียนปรึกษาท่านปลัด ดังต่อไปนี้

1. เสียชีวิต 30 ธ.ค. 54 ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือน ธ.ค. 5,340 + 1,500 (ค่าครองชีพ)

2. ให้ได้รับเงินช่วยพิเศษ จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนก่อนวันถึงแก่ความตาย คือ 5,340 X 3 = 16,020 บาท (ตามประกาศ ก.อบต.จ.นพ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล พนง.จ้าง ของ อบต. ข้อ 72 และให้จ่ายแก่บุคคล ตาม ข้อ 75

ถูกต้องหรือไม่ค่ะ และพนง.จ้าง มีสิทธิหรือสวัสดิการอื่นใดอีกหรือไม่คะ  จึงขอนำเรียนปรึกษาท่านปลัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

โดยเบญจพร 21 มีนาคม 2555 13:33:41
   

1. เนื่องจากเดือน ธ.ค.มี 31 วัน ดังนั้นให้คำนวณจ่ายจ่าตอบแทนรายเดือนและค่าครองชีพเพียง 30 วัน(จ่ายถึงวันเสียชีวิต)

2. ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษสามเท่า

โดย ป.บ้านกลาง 23 มีนาคม 2555 11:36:55
|