นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 7 คน
 วันนี้ 606 คน
 เมื่อวานนี้ 649 คน
 สัปดาห์นี้ 3,434 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,849 คน
 เดือนนี้ 2,751 คน
 เดือนที่ผ่านมา 12,743 คน
 ทั้งหมด 1,540,126 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 1/10/2558 เปิดอ่าน 502
แจ้งมติ คกก.อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 30/9/2558 เปิดอ่าน 233
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 28/9/2558 เปิดอ่าน 143
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 15/9/2558 เปิดอ่าน 283
ราคากลางงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม อบต.บ้านกลาง 15/9/2558 เปิดอ่าน 55
ประกาศสอบราคางานจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม อบต.บ้านกลาง 15/9/2558 เปิดอ่าน 29
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลำน้ำโขง บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 14/9/2558 เปิดอ่าน 65
ประกาศคณะกรรมการพนักงาานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4 ) 9/9/2558 เปิดอ่าน 643
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 8/9/2558 เปิดอ่าน 484
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 6/9/2558 เปิดอ่าน 181
การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลบ้านกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิด 17 ครัั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ภาค๔ จัดโครงการการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลบ้านกลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
อบต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 28 ครัั้ง)
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน จำนวน ๓๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลบ้านกลาง วัดโกศลมัชฌิมาวาส ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ
อบต.บ้านกลาง ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (เปิด 44 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมBike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เส้นทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-แขวงคำม่วน สปป.ลาว
อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม จัดพิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เปิด 40 ครัั้ง)
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีส่วนราชการ โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้.
อบต.บ้านกลาง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ (เปิด 43 ครัั้ง)
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระแรก
อบต.บ้านกลาง จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ (เปิด 123 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ส.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะปัญหา อุปสรรค เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่แบบบูรณาการ
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" (เปิด 75 ครัั้ง)
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จัดโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘" รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถให้การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จและบรรลุวัตถุที่กำหนดไว้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 109 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ
ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านกลางต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิด 130 ครัั้ง)
จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน มีการแข่งขันกีฬา ๕ ประเภท ประกอบด้วย ๑.ฟุตบอลชาย ๒.ตะกร้อชาย ๓.ฟุตซอลชาย(อายุไม่เกิน ๑๓ ปี) ๔.วอลเลย์บอลชาย ๕.วอลเลย์บอลหญิง
อบต.บ้านกลาง ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๘ ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช(ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนม) (เปิด 114 ครัั้ง)
จังหวัดนครพนมได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระปิยะมหาราช โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.บ้านกลาง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
  กระทู้  
002459 ขอใช้บัญชีตำแหน่งเกื้อกูล นิรัน  6/10/2558 11:44:38 อ่าน 8 / ตอบ 0
002458 สอบถามเรื่องการเข้าสู่ระบบแท่ง su  5/10/2558 16:02:53 อ่าน 12 / ตอบ 0
002457 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง wanchai srikhomkleb  1/10/2558 12:21:18 อ่าน 129 / ตอบ 1
002456 การคิดยอดเงิน 1 กันยายน 58 ของพนักงานจ้าง วุฒิภัทร   30/9/2558 16:23:36 อ่าน 77 / ตอบ 1
002455 สอบถานเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน worawats  30/9/2558 09:22:15 อ่าน 136 / ตอบ 3
002454 พนักงานจ้างตามภารกิจที่จะได้ปรับ 4 % wanichaya  28/9/2558 12:45:26 อ่าน 118 / ตอบ 1
002453 สอบถามการเลื่อนระดับค่ะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้  26/9/2558 12:52:48 อ่าน 39 / ตอบ 1
002452 ระบบแท่ง ผู้อยากรู้   25/9/2558 10:15:28 อ่าน 115 / ตอบ 1
002451 วุฒิที่ใช้สมัครสอบ VAN  24/9/2558 12:26:59 อ่าน 41 / ตอบ 1
002450 สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับค่ะ su  23/9/2558 13:59:58 อ่าน 45 / ตอบ 1
002449 การตั้งข้อบัญญัติงานบุคคล 40% ลิลี่ นครพนม  23/9/2558 10:37:34 อ่าน 81 / ตอบ 1
002448 การจัดตำแหน่งสู่ระบบแท่ง pen  22/9/2558 15:29:23 อ่าน 140 / ตอบ 1
002447 การคิดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง วุฒิภัทร   18/9/2558 15:51:17 อ่าน 98 / ตอบ 1
002446 การเลื่อนระดับ สาวิตา พรมภารักษ์  18/9/2558 10:25:44 อ่าน 60 / ตอบ 1
002445 การปรับเงินร้อยละ 4 และบัญชี 4 ของพนักงานจ้าง(2) ลิลี่ นครพนม  17/9/2558 14:07:54 อ่าน 141 / ตอบ 1
002444 สอบถามเลื่อนระดับนักวิชาการศึกษา5ไปนักวิชาการศึกษา6 wannawijit2522  17/9/2558 12:14:45 อ่าน 67 / ตอบ 1
002443 ขอสอบถามเรื่องการเลื่อนระดับ อังคนา ยศปัญญา  17/9/2558 09:24:58 อ่าน 43 / ตอบ 1
002442 ครู คศ.1 haleema kraithong  15/9/2558 16:41:35 อ่าน 70 / ตอบ 1
002441 สอบถามเรื่องขอรับโบนัสปี 2559 ค่ะ haleema kraithong  15/9/2558 11:03:20 อ่าน 145 / ตอบ 1
002440 ขอสอบถามการเลื่อนระดับ สาวิตา พรมภารักษ์  11/9/2558 12:43:46 อ่าน 86 / ตอบ 1