นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 15 คน
 วันนี้ 219 คน
 เมื่อวานนี้ 457 คน
 สัปดาห์นี้ 2,742 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,196 คน
 เดือนนี้ 6,984 คน
 เดือนที่ผ่านมา 12,517 คน
 ทั้งหมด 1,442,485 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ตราสมาคมปลัด อปท.จังหวัดนครพนม 18/12/2557 เปิดอ่าน 56
ด่วนที่สุด ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญกรรมการชมรม เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมอบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 12/12/2557 เปิดอ่าน 135
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 11/12/2557 เปิดอ่าน 238
ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพองค์ความรู้ทางวินัย ประจำปี ๒๕๕๘" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เทนรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย 8/12/2557 เปิดอ่าน 179
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 1/12/2557 เปิดอ่าน 692
อบต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา 27/11/2557 เปิดอ่าน 235
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2/2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 19/11/2557 เปิดอ่าน 143
การบรรยาย "กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปรับเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิน" 19/11/2557 เปิดอ่าน 465
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.57 9/11/2557 เปิดอ่าน 728
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปี 2557 3/11/2557 เปิดอ่าน 705
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (เปิด 12 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยท้องถิ่นอำเภอ/ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๙ คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายสุนทา บรรหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายวรพจน์ เข็มปัญญา ปลัด อบต.บ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านกลาง ให้การต้อนรับ.
อบต.บ้านกลาง จัดพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เปิด 34 ครัั้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง.
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ (เปิด 110 ครัั้ง)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับส่วนราชการ หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของไทย ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม.
ทต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม (เปิด 61 ครัั้ง)
เมื่อวันที่๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน ๒๕ คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง พร้อมพนักงานส่วนตำบล และผอ.รพสต.บ้านกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
อบต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม (เปิด 54 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน ๒๓ คน เข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ที่อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านกลางและเจ้าหน้าที่จาก รพสต.บ้านกลาง ให้การต้อนรับ.
อบต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง (เปิด 95 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะศึกษาดูงาน จากอบต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลบ้านกลาง โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านกลางให้การต้อนรับ.
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ (เปิด 150 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสานิกชนในเขตตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา.
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรม (เปิด 90 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรม กิจกรรมติดตามการเฝ้าระวังอาชญากรรมเชิงรุกขึ้น ณ หอประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิธีงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (เปิด 174 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ร่วมกับชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม และสมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิธีงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม.
อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม จัดประชุมปรองดองสมานฉันท์ (เปิด 90 ครัั้ง)
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดประชุมปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยมีส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมประชุมปรองดองฯในครั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน.
  กระทู้  
002270 การสรรหาพนักงานจ้างภารกิจ ลิลี่ นครพนม  18/12/2557 16:19:42 (ตอบล่าสุด!!) อ่าน 11 / ตอบ 1
002269 รับโอน ขรก. thanapon ariyanuntapong  17/12/2557 15:41:46 (ตอบล่าสุด!!) อ่าน 38 / ตอบ 1
002268 เรียนถามปลัดวรพจน์ครับ เดชา เดโช  16/12/2557 17:00:19 (ตอบล่าสุด!!) อ่าน 93 / ตอบ 2
002267 การเปลี่ยนสายงาน หนูน้อย อปท.  16/12/2557 14:44:47 (ตอบล่าสุด!!) อ่าน 72 / ตอบ 2
002266 รบกวนท่านปลัด ไขข้อข้องใจด้วยค่ะ สุภาพร สุภาพร  15/12/2557 15:18:45 (ตอบล่าสุด!!) อ่าน 66 / ตอบ 1
002265 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล บุคลากร   15/12/2557 15:15:38 อ่าน 64 / ตอบ 0
002264 ขอหารือโบนัส 57 chan07  12/12/2557 16:22:42 อ่าน 87 / ตอบ 1
002263 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก จังหวัดนครพนม เรียนเชิญนายกเทศมนตรี, นายก อบต., ปลัดเทศบาล, ปลัด อบต.ทุกแห่ง, ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญ ในวันที่ 16 ธัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  9/12/2557 16:01:43 อ่าน 80 / ตอบ 0
002262 หาหนังสือสั่งการ มท 0809.1/ว2026 ลว 26 ธค.2546 วาสนา เหล็กมั่น  9/12/2557 10:50:05 อ่าน 148 / ตอบ 2
002261 กรรมการประเมินผลงาน อินถวา วัลย์  8/12/2557 09:01:16 อ่าน 73 / ตอบ 1
002260 หารือขึ้น6 ว chan07  3/12/2557 16:30:07 อ่าน 119 / ตอบ 1
002259 ตำแหน่งว่าง thanapon ariyanuntapong  2/12/2557 09:29:11 อ่าน 121 / ตอบ 1
002258 การปรับเงินเดือนลูกจ้างประจำ noinit  27/11/2557 16:12:46 อ่าน 89 / ตอบ 1
002257 ขอคำแนะนำปีที่สามารถทำเลื่อนระดับ 6 ธัญเทพ  26/11/2557 15:20:30 อ่าน 120 / ตอบ 1
002256 การเลื่อน6 thanapon ariyanuntapong  26/11/2557 11:59:47 อ่าน 71 / ตอบ 1
002255 การปรับเงินลูกจ้างประจำ ann  26/11/2557 11:06:00 อ่าน 69 / ตอบ 1
002254 สิทธิโบนัส 1111  25/11/2557 10:59:50 อ่าน 226 / ตอบ 3
002253 สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน คนอยากรู้   25/11/2557 10:54:46 อ่าน 118 / ตอบ 1
002252 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  24/11/2557 14:24:24 อ่าน 76 / ตอบ 1
002251 การเลื่อนระดับ ๗ อินถวา วัลย์  24/11/2557 09:23:18 อ่าน 115 / ตอบ 1